شرکت کشتیرانی فانوس سواحل کیش

عملیات کشتی به کشتی

نمایندگی کشتیرانی

سوخت رسانی

شرکت کشتیرانی فانوس سواحل کیش

شرکت کشتیرانی فانوس سواحل کیش که خود مالک چند فروند شناور و تانکر نفتکش می باشد، ضمن داشتن مجوز فعالیت اقتصادی و لوح شایستگی در زمینه کشتیرانی و سوخت رسانی، همچنین دارای چهار گواهینامه DOC از کشورهای ایران، تانزانیا، پالائو و کامرون – گواهینامه های ISO ( 45001 – 14001 – 9001 ) – گواهینامه HSE – مجوز کاریابی دریایی از وزارت کار و امور اجتماعی – چهار شعبه کاری در تهران و بنادر، ثبت دو شرکت کشتیرانی در خارج از کشور، نماینده سه شرکت اجنسی از هند، فیلیپین و اندونزی که در راستای پشتیبانی و خدمات رسانی به کلیه سکوهای نفتی و گازی کشور در خلیج همیشه فارس، و پیشبرد اهداف ملی انجام وظیفه می نماید.